dyp

असर हाउसिंग्स एचसी श्रृंखला

छोटो वर्णन:


उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

mh

पिलो ब्लक बेयरिंग: बियरि Un एकाइ र होसिings्स

सम्मिलित बीयरिंगहरू गहिरो खाल्डो बियर बेयरि areहरू हुन् जुन विस्तृत भित्री रि with्गहरूको साथ हुन्छ, यो इकाई बेयरि asको रूपमा आवासीय कार्यहरूमा घुसाउँदछ। आवास मुख्यतया कास्टिंग वा स्टिल प्रेस गरिएको हो। असर इकाई उत्तम मोहर उपकरणको साथ डिजाइन मा कॉम्प्याक्ट छन्। तिनीहरू अपरेशनको बखत सजिलोसँग पign्क्तिबद्ध गर्न सक्छन् र सुविधाजनक रूपमा माउन्ट गर्न सकिन्छ वा खारेज गर्न सकिन्छ।

असर

आयाम मिमी इन्च

गतिशील लोड

स्थिर लोड

तौल

होईन

d

D

B1

B

C

S

ds

G

B5

d3

एफ

रेटिंग्स एन

रेटिंग्स एन

(के। जि)

HC201

12

47

.7 43.

.2 34.२

17

१.1.१

M6x1

8.8

१.5.

.3 33.

7.7

12800

6650

०.२।

HC201-8

१/२

१.850०4

१.72२

१.34346565

०.69 69 33

०..673

१ / -2-२8 युएनएफ

०.89

०.31११

१.3११

०.4646

12800

6650

०.२।

HC202

15

47

.7 43.

.2 34.२

17

१.1.१

M6x1

8.8

१.5.

.3 33.

7.7

12800

6650

०.२7

HC202-9

/ / १16

१.850०4

१.72२

१.34346565

०.69 69 33

०..673

१ / -2-२8 युएनएफ

०.89

०.31११

१.3११

०.4646

12800

6650

०.२6

HC202-10

//8

१.850०4

१.72२

१.34346565

०.69 69 33

०..673

१ / -2-२8 युएनएफ

०.89

०.31११

१.3११

०.4646

12800

6650

०.२6

HC203

17

47

.7 43.

.2 34.२

17

१.1.१

M6x1

8.8

१.5.

.3 33.

7.7

12800

6650

०.२5

HC203-11

११/१

१.850०4

१.72२

१.34346565

०.69 69 33

०..673

१ / -2-२8 युएनएफ

०.89

०.31११

१.3११

०.4646

12800

6650

०.२5

HC204

20

47

.7 43.

.2 34.२

17

१.1.१

M6x1

8.8

१.5.

.3 33.

7.7

12800

6650

०.२3

HC204-12

//4

१.850०4

१.72२

१.34346565

०.69 69 33

०..673

१ / -2-२8 युएनएफ

०.89

०.31११

१.3११

०.4646

12800

6650

०.२3

HC205

25

52

.4 44.।

.9 34.

17

१.5.

M6 x1

8.8

१.5.

.1 38.१

9.9

14000

7850

०.२7

HC205-13

१//१

०.०472२

१.7488

१.374।

०.69 69 33

०..6 89

१/4 -२UN युएनएफ

०.89

०.31११

१.

०.554

14000

7850

०. .२

HC205-14

//8

०.०472२

१.7488

१.374।

०.69 69 33

०..6 89

१/4 -२UN युएनएफ

०.89

०.31११

१.

०.554

14000

7850

०.०१

HC205-15

१//१

०.०472२

१.7488

१.374।

०.69 69 33

०..6 89

१/4 -२UN युएनएफ

०.89

०.31११

१.

०.554

14000

7850

०.२।

HC205-16

1

०.०472२

१.7488

१.374।

०.69 69 33

०..6 89

१/4 -२UN युएनएफ

०.89

०.31११

१.

०.554

14000

7850

०.२7

HC206

30

62

.4 48.।

.5 36.

19

१.3.।

M8 x1

6

१.9.।

.5 44.

5

19510

11300

०..45

HC206-17

२००१/१/१

२.440०

१.90 ०6

१.43437

०.74748

०.72२

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२36

०..6२

१.752२

०.० 7।

19510

11300

०.०

HC206-18

२००१/१/8

२.440०

१.90 ०6

१.43437

०.74748

०.72२

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२36

०..6२

१.752२

०.० 7।

19510

11300

०..47

HC206-19

२००१/3/१

२.440०

१.90 ०6

१.43437

०.74748

०.72२

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२36

०..6२

१.752२

०.० 7।

19510

11300

०..45

HC206-20

२००१/१/4

२.440०

१.90 ०6

१.43437

०.74748

०.72२

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२36

०..6२

१.752२

०.० 7।

19510

11300

०..4२

HC207

35

72

.1१.१

.6 37.

20

१.8.

M8 x1

8.8

१.5.

.6 55.

7.

25700

15300

०..6

HC207-20

२००१/१/4

२.834 .6

2.012

१ .480०3

०.78787474

०.7474

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२68

०..6 89

२.१9

०.२२

25700

15300

०..67

HC207-21

२००१/5/१

२.834 .6

2.012

१ .480०3

०.78787474

०.7474

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२68

०..6 89

२.१9

०.२२

25700

15300

०..63

HC207-22

२००१/3/8

२.834 .6

2.012

१ .480०3

०.78787474

०.7474

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२68

०..6 89

२.१9

०.२२

25700

15300

०..6

HC207-23

२००१/7/१

२.834 .6

2.012

१ .480०3

०.78787474

०.7474

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२68

०..6 89

२.१9

०.२२

25700

15300

०.77

HC208

40

80

.3 56.

.8२.

21

२१.।

M8 x 1

8.8

१.3.।

.3०.

.2.२

29500

18100

०.79

HC208-24

२००१/१/२

14.१9 6

२.२१7

१.68685

०.82२6868

०.84843

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२68

०.72२

२.374।

०.२44

29500

18100

०.8484

HC208-25

२००१ / / / १

14.१9 6

२.२१7

१.68685

०.82२6868

०.84843

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२68

०.72२

२.374।

०.२44

29500

18100

०.

HC209-26

२००१/5/8

34.343465

२.२१7

१.68685

०.866161१

०.84843

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२68

०.72२

२.

०.२5२

31600

20600

०.9

HC209-27

२००१/११/१

34.343465

२.२१7

१.68685

०.866161१

०.84843

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२68

०.72२

२.

०.२5२

31600

20600

०.91

HC209-28

२००१/3/

34.343465

२.२१7

१.68685

०.866161१

०.84843

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२68

०.72२

२.

०.२5२

31600

20600

०.8787

HC210

50

90

.7२.

.2 .2 .२

24

२.6.।

M8 x 1

8.8

१.3.।

.9 .9।

.5.

35000

23200

०.99

HC210-29

१-१-13 / १

4.4433

२.469

१ .9 70 70०

०.9 44।

०.9।

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२68

०.72२

२.752२

0.256

35000

23200

१.१।

HC210-30

२००१/7/8

4.4433

२.469

१ .9 70 70०

०.9 44।

०.9।

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२68

०.72२

२.752२

0.256

35000

23200

१.०8

HC210-31

१-१-15 / १।

4.4433

२.469

१ .9 70 70०

०.9 44।

०.9।

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२68

०.72२

२.752२

0.256

35000

23200

१.०२

HC210-32

2

4.4433

२.469

१ .9 70 70०

०.9 44।

०.9।

/ / १-2-२4 युएनएफ

०.२68

०.72२

२.752२

0.256

35000

23200

०.9

HC211

55

100

.4१.।

.5 55.

25

२.8.

M10 x1

8

२०..7

.2 76.२

7

43500

29200

१.32२

HC211-32

2

9.9।

२.8११

२.१55

०.9 84 .84

१.० 4।

3 / 8-24UNF

०.११

०.8१।

3

०.२76

43500

29200

1.52

HC211-33

२००२/१/१

9.9।

२.8११

२.१55

०.9 84 .84

१.० 4।

3 / 8-24UNF

०.११

०.8१।

3

०.२76

43500

29200

१.4444

HC211-34

२००२/१/8

9.9।

२.8११

२.१55

०.9 84 .84

१.० 4।

3 / 8-24UNF

०.११

०.8१।

3

०.२76

43500

29200

१.3737

HC211-35

२००२/3/१

9.9।

२.8११

२.१55

०.9 84 .84

१.० 4।

3 / 8-24UNF

०.११

०.8१।

3

०.२76

43500

29200

१.२

HC212

60

110

.8 77.

.9१.

27

31

M10 x1

8

२२..3

.2 84.२

.6.

47700

32900

१.8888

HC212-36

२००२/१/

3.330०7

63.6363

२.43437

१.6363

१.२२

3 / 8-24UNF

०.११

०.878

3.3१।

०.२

47700

32900

०.०4

HC212-37

२००२/5/१

3.330०7

63.6363

२.43437

१.6363

१.२२

3 / 8-24UNF

०.११

०.878

3.3१।

०.२

47700

32900

१.95

HC212-38

२००२/3/8

3.330०7

63.6363

२.43437

१.6363

१.२२

3 / 8-24UNF

०.११

०.878

3.3१।

०.२

47700

32900

१.9

HC212-39

२००२/7/१

3.330०7

63.6363

२.43437

१.6363

१.२२

3 / 8-24UNF

०.११

०.878

3.3१।

०.२

47700

32900

१.7777

HC213

65

120

.7 85.

.6 68.

28

.1 34.१

M10 x1

.5.

२.5.

86

.5.

57500

40000

२.41१

HC213-40

२००२/१/२

7.7२4

3.374

२.7००8

१.१०२

१.34343

3 / 8-24UNF

०.3535

०.9 २

38.38386

०.3535

57500

40000

२.११

HC213-41

२००२ / / / १

7.7२4

3.374

२.7००8

१.१०२

१.34343

3 / 8-24UNF

०.3535

०.9 २

38.38386

०.3535

57500

40000

२.4

HC214

70

125

.7 85.

.6 68.

29

.1 34.१

M10 x1

.5.

२.5.

90

9.9

60800

45000

२.55

HC215

75

130

.1 २.१

75

30

.3 37.

M10 x1

.5.

२.5.

102

.2 .२

66000

49500

२.84

HC215-47

२-१-15 / १।

.1.११1१

62.62२

२.95 28 २

१.१11११

१.469

3 / 8-24UNF

०.3535

०.9 २

16.०१16

०.6262२

66000

49500

२.8888

HC215-48

3

.1.११1१

62.62२

२.95 28 २

१.१11११

१.469

3 / 8-24UNF

०.3535

०.9 २

16.०१16

०.6262२

66000

49500

२.74


  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्